Yangın Merdiveninin Faydaları – Yangın Merdiveni Neden Gereklidir?

Yangın Merdiveninin Faydaları – Yangın Merdiveni Neden Gereklidir?

Yangın Merdiveninin Faydaları – Yangın Merdiveni Neden Gereklidir?

Yangın merdivenleri, herhangi bir beklenmedik felaket anında binanın hızlı şekilde terk edilmesini sağlayacak alternatif kaçış yoludur. Binanın ana kapıdan tahliyesinin zor veya imkansız hale gelmesinin ardından yangından kurtulma, kaçma şeklinde can kurtarma görevi üstlenen yangın merdivenleri, insan hayatı için örneklendiği üzere büyük bir işleve sahiptir. Günümüzde öğrenci yurtları, oteller ve benzeri işletmelerde yangın merdiveninin kanuni ve idari olarak zorunlu hale getirilmesi de insan hayatına duyulan saygıdan ileri gelmektedir. Yangın merdiveni kullanmayan otel ve öğrenci yurtları denetimden geçemeyecek, idari cezalara ve hatta hatta lisansın iptali ile işletmenin kapatılmasına zemin hazırlayacaklardır. Çok yakın geçmişte Adana Aladağ’da yaşanan üzücü öğrenci yurdu yangınının ardından yiten canlarımız tüm ülkenin hafızasındadır. Bu sebeple o günden de ders çıkararak yangın merdiveni denetimleri artmıştır ve giderek artmaktadır.

Yangın, deprem, sel basması gibi doğal afet durumlarında binayı normal yollardan tahliye etmek mümkün olmayabilir. Ana kapıda oluşacak yığılma daha da kötü ve büyük zararlara yol açabilir. Bu sebeple yangın merdivenlerinin ana kapıya alternatif olarak yapılara monte edilmesi gereklidir. Binalar için alternatif çıkış imkânı sağlayan yangın merdivenleri, firmamız tarafından özen ve kaliteyle üretilip, piyasaya bu şekilde arz edilmektedir. Binanızın ihtiyacı olan yangın merdivenini sizin yerinize ve sizin için seçip sizin için en iyi yangın merdiveni sunmakta kararlıyız.